Versie informatie

Actuele versie: V8.05.00

Wat is er nieuw toegevoegd en aangepast?

Deze versie werkt uitsluitend in combinatie met Orca Tablet versie V8.xx of hoger nodig.

 

rev 0

 • bug opgelost: object nil error aan het einde van de synchronisatie
 • Conflict bestanden van NextCloud / OwnCloud worden niet meer naar de tablet verzonden
 • Lijnen op looplijstV4.01. rev 4  eerder geupdate:
 • Synchronisatie stagneert niet meer bij een fout, maar logt de fout en gaat verder met de andere toestelinformatie
 • Indien alleen een servicebon wordt gemaakt (levering) zonder dat er toestelinformatie wordt aangepast wordt voortaan ook de syncdatum aangepast en zit de servicebon in de locatiemap.
 • Blauw aantallen (eigen invoer) worden indien er bij de synchronisatie nieuwe gegevens zijn aangepast naar de werkelijke aantallen.
 • Inactieve locaties (bezoekinterval = 0) worden niet langer gereed gezet voor de tablets.
 • Vervallen eenheden worden niet langer gereed gezet voor de tablets.
 • Synchronisatie versie en connectie details in titel opgenomen.
 • Synchronisatie stuurt versie informatie door aan de tablet.
 • Het telefoonnummer van de locatie staat voortaan op de werkzaamheden rapportage (taart diagram)
 • Bijwerken bezoekinterval werkt weer
 • Controle: AED electorde-datum/ AED accudatum zou verwisseld zijn.
  In de kanoorsoftware is het juist, in de tablet wordt het nog onderzocht bij de volgende update.

rev 2.

 • Synchronisatie versneld, door bestanden te verkleinen tot de essentie
 • Logboek toegevoegd om eventuele synchronisatie problemen te localiseren.
 • Facturatie toegevoegd

rev 1.

 • Idem aan V7.12.04, alleen uitgebracht voor test doeleinden

 

versie: V7.12.x

rev 4.

  • Bug hersteld: Sync doorloop-lus aangepast zodat álle bestanden worden verwerkt

rev 3.

  • Sync pauze van 100ms toegevoegd i.v.m. sync problemen op traag internet

rev 2

  • Overgang naar andere synchronisatie server (syncdisk.nl)  mogelijk gemaakt.
  • Nieuw venster voor synchronisatie. Met Ja/Nee schuifjes geeft u aan wat u wilt doen. Door op het sync pictogram te klikken wordt de synchronisatie gestart.Deze taken zijn ook automatisch uit te voeren (bijv. in de nacht) U dient dan wel te beschikken over een Windows Server of een Windows werkstation dat aan staat op het ingestelde tijdstip. Meer info hierover, mail naar info@vebeco.nl
  • Vernieuwde layout inspectierapport met datum per toestel, meer breedte per kolom en uitgevoerd en advies komen waarnodig op de volgende regel ingesprongen in beeld
  • Maand aantallen per selectie zichtbaar in voetnoot-balk bij locatie zoekvenster
  • Bezoek interval en eerst volgende bezoekjaar aanpasbaar via menu-knop
  • BugFix: Correctie uitgevoerd m.b.t. handmatig aanpassen maandnummering en locatiestatus
  • Diverse kleinere correcties