Beta versie informatie

Actuele versie: V8.01.04

Wat is er nieuw toegevoegd en aangepast?

Deze versie werkt uitsluitend in combinatie met Orca Tablet versie V8.xx of hoger nodig.

De volgende versie (februari update) met meer functionele aanpassingen wordt binnen 1 week verwacht.

versie: V8.01.x

rev 4.

 • bug opgelost: Sortering klantenlijst werkt weer
 • bug opgelost: Kleur status ‘negeren’ wordt nu weer grijs getoond i.p.v. blauw
 • bug opgelost: Blauw aantallen (eigen invoer) worden indien er bij de synchronisatie nieuwe gegevens zijn aangepast naar de werkelijke aantallen, ook als er in andere maanden blauwe aantallen zijn ingevoerd.

rev 3.

 • Synchronisatie stagneert niet meer bij een fout, maar logt de fout en gaat verder met de andere toestelinformatie
 • Indien alleen een servicebon wordt gemaakt (levering) zonder dat er toestelinformatie wordt aangepast wordt voortaan ook de syncdatum aangepast en zit de servicebon in de locatiemap.
 • Blauw aantallen (eigen invoer) worden indien er bij de synchronisatie nieuwe gegevens zijn aangepast naar de werkelijke aantallen.
 • Inactieve locaties (bezoekinterval = 0) worden niet langer gereed gezet voor de tablets.
 • Vervallen eenheden worden niet langer gereed gezet voor de tablets.
 • Synchronisatie versie en connectie details in titel opgenomen.
 • Synchronisatie stuurt versie informatie door aan de tablet.
 • Het telefoonnummer van de locatie staat voortaan op de werkzaamheden rapportage (taart diagram)
 • Bijwerken bezoekinterval werkt weer
 • Controle: AED electorde-datum/ AED accudatum zou verwisseld zijn.
  In de kanoorsoftware is het juist, in de tablet wordt het nog onderzocht bij de volgende update.

rev 2.

 • Synchronisatie versneld, door bestanden te verkleinen tot de essentie
 • Logboek toegevoegd om eventuele synchronisatie problemen te localiseren.
 • Facturatie toegevoegd

rev 1.

 • Idem aan V7.12.04, alleen uitgebracht voor test doeleinden

 

versie: V7.12.x

rev 4.

  • Bug hersteld: Sync doorloop-lus aangepast zodat álle bestanden worden verwerkt

rev 3.

  • Sync pauze van 100ms toegevoegd i.v.m. sync problemen op traag internet

rev 2

  • Overgang naar andere synchronisatie server (syncdisk.nl)  mogelijk gemaakt.
  • Nieuw venster voor synchronisatie. Met Ja/Nee schuifjes geeft u aan wat u wilt doen. Door op het sync pictogram te klikken wordt de synchronisatie gestart.Deze taken zijn ook automatisch uit te voeren (bijv. in de nacht) U dient dan wel te beschikken over een Windows Server of een Windows werkstation dat aan staat op het ingestelde tijdstip. Meer info hierover, mail naar info@vebeco.nl
  • Vernieuwde layout inspectierapport met datum per toestel, meer breedte per kolom en uitgevoerd en advies komen waarnodig op de volgende regel ingesprongen in beeld
  • Maand aantallen per selectie zichtbaar in voetnoot-balk bij locatie zoekvenster
  • Bezoek interval en eerst volgende bezoekjaar aanpasbaar via menu-knop
  • BugFix: Correctie uitgevoerd m.b.t. handmatig aanpassen maandnummering en locatiestatus
  • Diverse kleinere correcties