Beperkte bereikbaarheid

Beste klanten,

Sinds de coronacrisis merken veel van onze klanten dat ze grote gaten in hun planning krijgen, omdat afspraken bij hun opdrachtgevers geen doorgang kunnen vinden. Deze vrijgekomen tijd, wordt veelal opgevuld met kantoorwerk zoals het opschonen van klantenbestanden, artikelbestanden en het doorvoeren van correcties op eerder uitgevoerd werk.

Wij merken een bijzondere toename in de hoeveelheid ondersteuningsverzoeken. Het zijn momenteel zoveel verzoeken dat wij nauwelijks tijd vinden om de geplande taken te kunnen uitvoeren. Voor vragen met betrekking tot thuiswerken verwijzen wij u naar uw lokale ict-er.

Wij vragen u vriendelijk uitsluitend in dringende situaties contact op te nemen tussen 09.00 en 11.00 uur zodat wij de rest van de dag kunnen gebruiken om de geplande updates af te ronden.

Deze beperkte service bent u niet van ons gewend, maar we zien even geen andere mogelijkheid meer.

Team Vebeco

Terug